Page 6 - Offisersbladet nr 2 2015
P. 6

6
OFFISERSBLADET
Tillitsmann for alle penga!
Rune Rudberg er nestleder i BFO, og tillitsvalgt hele døgnet. Det store bilde av verden og Forsvarsbudsjettet opptar ham like mye som de nære ting. Han ser ikke helt seg selv uten familien.
Av Guri ChArlotte WiGGen
Rune Rudberg inviterer hjem til den mer private siden av seg selv i Vidarveien på Skjetten. Hans partner de siste 10 år Mona Eriksen Rudberg og dachsen Taisen er beg- ge glade for å se Rune gå ut av bilen. Inn i stua har han snakket seg varm om de 5 barna - som han og Mona har guidet opp og ut. Ungdommen har blitt oppdratt til åpenhet og tillit.
FAMILIEFAR
Han forteller det har blitt noen ganger opp kokka 04:00 i boksershorts for å betale taxi opp gjennom årene. Nå er det bare Monas yngstemann og Runes yngste datter (begge snart russ) som bor hjemme. Mona har tre gutter og Rune to døtre. Han kommer med bilder i album, en gave som alle barna har laget. Da han fikk albumet ble han så rørt at han nesten tok til tårer. Rune snakker om barnas oppdragelse, deres interesser og likheter. Utfordringer de har og åpen politikk. Han og Mona er enige om de vik- tigste tingene i livet og hvordan økonomien i AS Rudberg skal styres.
-Han prater på inn- og utpust, det kan sekretariatet i BFO skrive under på, sier Mona. Mona jobber i administrasjonen i BFO og der har hun jobbet lenge. Da de virkelig traff hverandre i 2005, oppdaget han at hun var singel og var rask med å invitere henne ut. Det var meningsløst at begge satt single på felles arrangementer, fant de ut. De har vært sammen og sam- boere siden den gang, og giftet seg i 2010.
HVA ER DET BFO IKKE VET OM RUNE?
-Det er ikke mye. Jeg har en privat side også, men det er aldri noe tvil om hva jeg mener sier han. Men ikke alle vet at han har vært ordfører-kandidat på Kongsvinger og at han faktisk gruer seg til å snakke for store forsamlinger.
SPENT FØR HAN TALER
-Mange tenker; «heldigvis er Rune her og kan si noe». Men jeg gruer meg hver gang, Og det ligger mye forberedelser bak. Jeg er i alle fall veldig spent før jeg holder foredrag. Men jeg liker veldig godt å snakke med folk. Jeg synes det er viktig med tillit og gjensidig respekt. Det får man ikke kjøpt på REMA, men noe man gjør seg fortjent til.
Første vervet ble som arbeidsplasstillits- valgt (ATV) på Helgelandsmoen i 1985, sen- ere ble han lokalforeningsleder og OTV (Omstillingstillitsvalgt) og han har vært
fast i BFO siden 2001. Noe som har vært med å forme Runes Rudbergs karriere er sykdommen diabetes1. Han fikk diagnosen i 1991. Resultat av mye jobbing og lite hvile. Og slik ble han forhindret i å ta et oppdrag i Libanon. Det satte en stopper for utenlandsoppdrag. Karrieren kunne blitt en annen. Han har inntil nylig vært leder i kommunikasjonsavdelingen i organisasjon- en - frem til mai 2014. Da ble han valgt som nestleder og Jens Jahrens nærmeste med- arbeider. Han sier selv han har en Master i «livets lære» og har fagbrev som elektro- optiker i Hæren. Han vedkjenner seg et engasjement over middels og rettferdig- hetssans. Han kan også forhandle, og det mener han kollega Ragnar Dahl skal ha æren for.
-Ragnar Dahl var forhandlingsleder i starten og har sin helt spesielle måte å formidle budskap på. Det lærte jeg mye av.
POLITIKK PÅ HØYT NIVÅ
Intervjuet foregår på en forberedende etter- middag, selv om telefonen er avslått er ikke jobben langt unna.
-I morgen skal jeg i møte på Stortinget (sammen med BFO-leder Jens Jahren). Møtet er i et mer uformelt fora og vi har hatt flere møter med Forsvarsministeren, Ine Marie Søreide, for å få så stort budsjett som mulig. BFO er partipolitisk uavhengig og det spiller ingen rolle hvilken regjering vi må forholde oss til og omvendt. Vi har samme rolle uansett. BFO er til for med- lemmene -og det er med strek under altså. Rune Rudberg ser store utfordringer komme for Forsvarets ansatte.
-Vi skal snakke om Forsvarets økonomi, ressurssituasjonen innen personellsiden i Forsvaret og ny befalsordning. Skal vi løse de oppgavene som Forsvaret har i dag, er vi for få ansatte. Vi klarer det i korte perioder, men ikke over tid. Vi har dessuten en stor utfordring med at ny befalsordning skal vedtas i Stortinget allerede i juni. Og imple- menteres i Forsvaret 1.januar 2016. Til da vil vi ikke rekke å få på plass alt som kom- mer med endringen. Han ramser opp for- valtningsbestemmelser, utdanningsord- ninger, lønnssystemer, tjenesteplaner, orga- nisasjonsoppsett, overgangsordninger og stillingsbeskrivelser. Vi ønsker en befals- ordning tilpasset dagens og morgendagens Forsvar. Dette innebærer adskillig mer enn ny gradsordning og endring av distink- sjoner! Det er Forsvarssjefen som har fått i oppdrag av ministeren å beskrive hvilket Forsvar vi trenger. Det er forskjell på å
spørre «Hvilket Forsvar får vi for pengene?» (Forsvarsbudsjettets størrelse) og «Hvilket Forsvar trenger vi?» Det er en stor ubalanse mellom midlene og behovet. Han mener Norge er i en annerledes situasjon enn for bare tre-fire år siden. Terrortrusselen er mye større nå og det globale fokuset på nordområdene gjør det naturlig for Norge
å styrke Forsvaret i nord. Vi har et stort fokus på «innsatsforsvar» - det å bidra ute i verden både med NATO og FN under inter- nasjonale operasjoner og det har gitt oss mindre fokus på det nasjonale Forsvaret. Trusselen fra øst er noe vi må se på igjen. Rune Rudberg har fått et mer alvorlig uttrykk. Han tenker på møtet med politik- erne dagen etter.
FORVEKSLINGER, HUMOR OG RASK SLANKING
Jo, da. Han har litt fritid også og går gjerne på jakt og sier selv han har jaktet på det meste av norsk vilt siden han var 15 år. Og han har hatt gode kompiser siden ungdommen og slipper ikke lett unna.
Kompis Trond Snare er en av de som står Rune Rudberg nærmest. Han har kjent Rune i 40 år. Helt tilbake fra tiden i den kristne ungdomsklubben på Snoka utenfor Kongsvinger. Begge har vokst opp på Granli. Der holdt de til hver fredag kveld inntil de ble 16. Da tok festlivet over. De fikk etter hvert mye moro av at Rune Rudberg hadde en kjent navnebror, artist- en Rune Rudberg. Dette var på starten av 80-tallet, da «Ut mot havet» var en hit.
-Vi festet på utestedet Palace i Kongsving- er og innbilte de som styrte utestedet at det var artisten som kom, da vi gikk inn sam- men med Rune. Han viste legitimasjon og vi fikk ryddet et bord for oss, mens jeg og Lasse (den andre kompisen) fikk dannet en kø, slik at Rune da ble sittende og skrive autografer,...hahahaha! En annen gang var vi på EPA og skulle handle øl. Så begynte Lasse og jeg å prate høylytt om at vi kan- skje skulle betale ølet for Rune, som vi nevnte ikke var gammel nok. Da Rune kom til kassa ville kassadamen surt se Runes legitimasjon. Du hun fikk se sertifikatet utbrøt hun; «Rune Rudberg ja, du lurer ikke meg!». Så måtte Rune dra opp et mili- tært ID-kort for å bevise at han kunne be- tale...og til vår store fornøyelse...haha-
ha! Trond Snare bedyrer at ikke alle histor- iene tar seg ut på trykk.
Men utdrikkingslaget før han giftet seg, vil han gjerne dele (bare første bit). Rune var engasjert i politikken og forespurt om å


   4   5   6   7   8